TRỒNG VÀ NHÂN GIỐNG CÂY ĂN QUẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 992/QĐ-GĐ ngày 12/02/2019 của
Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam)
 
Tên nghề: TRỒNG VÀ NHÂN GIỐNG CÂY ĂN QUẢ
Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 3 tháng
Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên.
Số lượng môn học: 02 môn học
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo
I. Mục tiêu đào tạo:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:
+ Trình bày được các phương pháp trồng và nhân giống cây ăn quả sạch bệnh và đạt hiệu quả cao;
+ Mô tả được đặc điểm của một số giống cây ăn quả, các bước tiến hành, chuẩn bị đất trồng, cách trồng và chăm sóc cây ăn quả;
+ Vận dụng được các bước xử lý ra hoa trên cây ăn quả;
+ Biết được cách nhận dạng các triệu chứng và biện pháp phòng trừ dịch hại an toàn và hiệu quả, không gây nguy hại đến môi trường, các phương pháp thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả.
- Kỹ năng:
+ Chọn được cây làm giống gốc từ cây mẹ sạch;
+ Thực hiện được các bước tiến hành nhân giống, chuẩn bị cây giống, các bước chọn đất và chuẩn bị đất trồng và trồng cây ăn quả đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường;
+ Ứng dụng được việc xử lý ra hoa trên cây, các bước nhận diện và phòng trừ các loại dịch hại, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả.
- Thái độ:
+ Tuân thủ quy trình, thận trọng, tiết kiệm vật tư;
+ Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc nhân giống trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa và phòng trừ dịch hại.

2. Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành khoá học, người học có thể hành nghề nhân giống, sản xuất trái cây ăn quả tại gia đình hoặc làm việc tại các cơ sở, trang trại sản xuất.
II. Thời gian của khóa học:
- Thời gian đào tạo:  01 tháng
- Tổng thời gian học tập: 04 tuần
- Thời gian thực học: 114 giờ
III.  Danh mục đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập:
 

MH
 
Tên môn học
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
  Kiểm tra đầu khóa học 01     01
MH1 Chuẩn bị cây giống 55 11 42 02
MH2 Chuẩn bị đất, trồng và chăm sóc 64 12 50 02
Tổng cộng 120 23 92 05
 
Chương trình “Trồng và nhân giống cây ăn quả” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các nội dung trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo dưới 3 tháng.
Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học
 
TT Kiểm tra môn học Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra
Kiến thức, kỹ năng nghề
1 Lý thuyết nghề Vấn đáp hoặc trắc nghiệm Không quá 45 phút
2 Thực hành nghề Bài thực hành kỹ năng nghề Không quá 60 phút
2. Các chú ý khác:
- Cách thức tổ chức giảng dạy các môn học kết hợp lý thuyết và thực hành, có sự bổ trợ của phương tiện và mô hình dạy học.
- Trong quá trình học nên tổ chức cho học viên tham quan các mô hình trang trai cây ăn quả./.
 
GIÁM ĐỐC
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây