LẮP ĐẶT ĐIỆN NỘI THẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-GĐ  ngày 30/5/2019 của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam)
          Tên nghề: LẮP ĐẶT ĐIỆN NỘI THẤT   
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe phù hợp với nghề.
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp
I. Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động và phương pháp sơ cấp cứu người bị tai nạn điện;
+ Nêu được các ký hiệu quy ước trên sơ đồ mạch điện, trên bản vẽ thiết kế điện;
+ Nêu được các phương pháp đấu nối dây dẫn, dây cáp điện;
          + Trình bày được cách sử dụng của dụng cụ đo, lấy dấu, bộ đồ nghề điện, máy cắt và máy khoan cầm tay, bộ nong loe, mỏ hàn điện;
+ Mô tả được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc của các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng trong nhà và trong xưởng sản xuất nhỏ;
+ Trình bày được các phương pháp đo bằng đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mê gôm mét;
+ Trình bày được quy trình lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng trong nhà và trong xưởng sản xuất nhỏ;
- Kỹ năng:
          + Đọc được bản vẽ thiết kế điện, sơ đồ mạch điện và lập được phương án thi công khả thi;
+ Lựa chọn được dụng cụ, vật tư, thiết bị đủ số lượng và đúng chủng loại theo thiết kế;
+ Sử dụng được đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mê gôm mét để đo các thông số trong mạch điện và mạng điện;
+ Sử dụng được dụng cụ đo, lấy dấu, bộ đồ nghề điện, máy cắt và máy khoan cầm tay, bộ nong loe, mỏ hàn điện...;
+ Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng được các khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ, thiết bị điện thông dụng trong nhà, trong xưởng sản xuất nhỏ đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và đúng thời gian;
          + Vận hành được mạch điện đúng quy trình.
- Thái độ:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp;
+ Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật;
+ Đảm bảo an toàn và tiết kiệm trong học tập.
II. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:           
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian thực học: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 357 giờ
III. Danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:      
 
Số TT Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
 số
Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
MĐ01 Lắp đặt điện nội thất cơ bản 65 18 45 02
MĐ02 Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị   41 08 31 02
MĐ03 Lắp đặt điện trong nhà 90 17 71 02
MĐ04 Lắp đặt điện trong xưởng sản xuất nhỏ 79 09 68 02
MĐ05 Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ 40 08 30 02
MĐ06 Sửa chữa thiết bị điện trong nhà 42 09 31 02
Tổng cộng 357 69 276 12
IV. Chương trình mô đun đào tạo:
(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
1. Hướng dẫn kiểm tra kết:
Số TT Kiểm tra
kết thúc mô đun
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
kiểm tra
1 Phần kiến thức Bài kiểm tra lý thuyết   Không quá 02 giờ
2 Phần kỹ năng nghề: Bài kiểm tra thực hành  
2. Các chú ý khác: 
Kiểm tra trong quá trình học tập và các quy định khác được thực hiện theo Thông tư 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.
           
                                                                                GIÁM ĐỐC
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây