NUÔI BÒ VỖ BÉO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG
 Ban hành kèm theo Quyết định số: 1172/QĐ-GĐ  ngày 04/4 /2020
của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam
 
Tên nghề: NUÔI BÒ VỖ BÉO
Trình độ đào tao: Đào tạo dưới 3 tháng
Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động
Số lượng môn học: 02
Bng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo
 
I. Mục tiêu đào tạo:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
- Kiến thức:
+ Trình bày được nội dung về xác định điều kiện chăn nuôi, giống, thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc bò.
+ Mô tả được nội dung về nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phương pháp phòng - trị bệnh thường gặp ở bò.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được việc xác định điều kiện chăn nuôi, giống, thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc bò đúng quy trình kỹ thuật.
+ Xác định được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phòng – trị bệnh thường gặp ở bò.
- Thái độ:
+ Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước trong lĩnh vực chăn nuôi và phòng - trị bệnh cho bò.
+ Có ý thức bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Cơ hội việc làm
Sau khoá học, người học có thể tự tổ chức chăn nuôi bò ở qui mô hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã và làm việc tại các cơ sở chăn nuôi bò.
II. Thời gian của khóa học và thời gian tự học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 01 tháng
- Thời gian học tập: 4 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 120 giờ
+ Thời gian kiểm tra: 14 giờ
+ Thời gian học lý thuyết: 40giờ
+ Thời gian học thực hành: 80 giờ
 
III. Danh mục môn học đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian

MH
Tên môn học Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng
số
Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
  Kiểm tra đầu khóa học 01     01
MH01 Kỹ thuật nuôi bò vỗ béo 64 24 35 05
MH02 Phòng và trị bệnh cho bò 55 16 33 06
  Tổng cộng 120 40 68 12
 
  IV. Hướng dẫn thực hiện chương trình
          1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học:
 
TT
 
Hình thức kiểm tra
 
Hình thức kiểm tra
 
Thời gian kiểm tra
 
1
 
Lý thuyết nghề
 
Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận
 
Không quá 45 phút
 
2
 
Thực hành nghề
 
Bài thực hành kỹ năng nghề
 
Không quá 03 giờ
          2. Các chú ý khác:
- Tổ chức giảng dạy các môn học kết hợp lý thuyết và thực hành, có sự bổ trợ của phương tiện và mô hình dạy học.
- Trong quá trình học tổ chức cho học viên tham quan các mô hình chăn nuôi thú y./.
 
 
 
                                                                                                            GIÁM ĐỐC
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây