TRỒNG NẤM RƠM VÀ NẤM SÒ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1038/QĐ-GĐ  ngày 01/7/2019
của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam
 
Tên nghề: TRỒNG NẤM RƠM VÀ NẤM SÒ
Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 3 tháng
Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên
Số lượng môn học đào tạo: 02 môn học
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo
I. Mục tiêu đào tạo
1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp
- Kiến thức:
+ Mô tả được sơ đồ quy trình công nghệ, các bước tiến hành trồng nấm rơm,  nấm sò;
+ Mô tả được cách chuẩn bị lán trại, làm giá thể, cấy giống, nuôi sợi, sơ chế và bảo quản nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi;
+ Trình bày được cách lập kế hoạch và tổ chức kinh doanh nấm .
- Kỹ năng:
+ Thực hiện bố trí nhà xưởng; lựa chọn, vệ sinh, sử dụng các thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu nhân giống và nuôi trồng nấm đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Chuẩn bị môi trường và cấy chuyền giống nấm theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
+ Thực hiện các bước làm giá thể, cấy giống, theo dõi điều khiển sự phát triển sợi nấm, chăm sóc, thu hái nấm và sơ chế, bảo quản các loại nấm: nấm sò,nấm rơm, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Phát hiện kịp thời bệnh sinh lý, bệnh nhiễm ở nấm và tìm được biện pháp khắc phục;
+ Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh nấm .
- Thái độ:
+ Có lòng yêu nghề, cầu tiến, tinh thần học tập tích cực vì sự phát triển của nghề trong tương lai;
+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

2. Cơ hội việc làm

Sau khoá học, người học có thể tự tổ chức sản xuất nấm ở qui mô hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã; làm việc tại các cơ sở nhân giống hoặc tại các cơ sở sản xuất nấm ăn.
II. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
Thời gian đào tạo: 01 tháng
Thời gian học tập: 04 tuần
Thời gian thực học: 120 giờ
Thời gian kiểm tra kết thúc môn học: 04 giờ
III. Danh mục môn học đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập
 
 
Mã MĐ/MH
 
Tên mô đun/môn học
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó

thuyết
Thực
hành
Kiểm
tra
  Kiểm tra đầu khóa học 01     01
MH 01 Trồng nấm rơm 60 09 48 03
MH 02 Trồng nấm sò 59 08 48 03
Tổng cộng 120 17 96 07
* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng môn học và số giờ kiểm tra hết môn học được tính vào giờ thực hành.
IV. Chương trình và tài liệu đào tạo
(Chương trình môn học và tài liệu giảng dạy môn học)
V. Hướng dẫn sử dụng chương trình

VI. Hướng dẫn thời gian, phân bố thời gian và chương trình môn học đào tạo nghề

Chương trình đào tạo “Trồng nấm rơm và nấm sò” được sử dụng cho các khóa đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, hoặc những người có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các môn học trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.
Chương trình gồm 6 môn học như sau:
Môn học Trồng nấm rơm gồm 06 bài, được giảng dạy trong thời gian 60 giờ trong đó có 09 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 03 giờ kiểm tra. Là môn học chuyên môn nghề mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành trồng nấm rơm; nội dung môn học trình bày các đặc điểm sinh học của nấm rơm, cách thực hiện chuẩn bị lán trại, dụng cụ, nguyên liệu để trồng nấm rơm, quy trình và cách tiến hành trồng nấm rơm trên rơm và trên bông hạt; cách phòng trừ sâu bệnh và cách sơ chế, bảo quản nấm rơm. Đồng thời môn học cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc môn học. Học xong môn học này, học viên có được những kiến thức cơ bản về các bước công việc trồng nấm rơm trên nguyên liệu rơm và bông hạt và có kỹ

năng thực hiện xử lý nguyên liệu, đóng mô, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm rơm theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn; phát hiện và xử lý được các hiện tượng sâu bệnh hại nấm rơm; sơ chế và bảo quản nấm rơm sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Môn học Trồng nấm sò gồm 07 bài, được giảng dạy trong thời gian 59 giờ trong đó có 08 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 03 giờ kiểm tra. Môn học trình bày khái quát đặc điểm sinh học của nấm sò, cách xây dựng lán trại, cách chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho việc trồng nấm sò; trình bày quy trình và cách tiến hành trồng nấm sò trên nguyên liệu mùn cưa, rơm và bông hạt; phương pháp phòng trừ sâu bệnh và cách sơ chế, bảo quản nấm sò. Đồng thời môn học cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc môn học. Đây là một môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. Học viên sau khi học xong môn học này học viên có được những kiến thức cơ bản về cách trồng nấm sò và kỹ năng thực hiện các bước công việc trong quy trình trồng nấm sò.
Chương trình đào tạo Trồng nấm rơm và nấm sò có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương hoặc đơn vị. Khi tổ chức giảng dạy, cần mời các giáo viên, chuyên gia giỏi nghề tham gia giảng dạy để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở sản xuất nấm thành đạt để làm quen và thấy được hiệu quả thiết thực mang lại của nghề…
 
 
GIÁM ĐỐC
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây