NỀ HOÀN THIỆN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-DNTN ngày 24/5/2019  của
 Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam )
 
Tên nghề: NỀ HOÀN THIỆN
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ phù hợp với nghề.
Số lượng mô đun đào tạo: 03
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp  
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
  -  Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghề; quy trình thi công các công việc trong nghề Nề hoàn thiện;
  - Kỹ năng:
 + Sử dụng được các loại thiết bị máy móc, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề nề hoàn thiện;
 + Làm được các công việc của nghề nề như xây gạch, đá, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, vv….
 + Xử lý được các sai phạm thường gặp trong quá trình thi công, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng.
  - Thái độ:
+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;
+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc và ý thức bảo vệ của công;
+ Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị và của ngành.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
- Thời gian khoá học: 03 tháng
- Thời gian học tập: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 317 giờ
III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
 
Số TT Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ 01 Dụng cụ, vật liệu và công tác xây 159 18 131 10
MĐ 02 Công tác trát, láng, lát, ốp và hoàn thiện 114 19 86 09
MĐ 03 Ván khuôn , bê tông, cốt thép 44 06 34 04
Tổng cộng 317 43 251 23
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN ĐÀO TẠO:
(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:
1. Hướng dẫn kiểm tra:
Số
TT

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra
1 Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 
- Phần kiến thức

Viết

Vấn đáp
Trắc nghiệm
Không quá 90 phút
Không quá 30 phút
Không quá 60 phút
- Phần kỹ năng Bài thực hành Không quá 4 giờ
 2. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo:
      - Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun này được sử dụng cho các khóa đào tạo nghề ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại phân xưởng sản xuất hoặc ở cơ sở đào tạo nghề;
      - Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Nề hoàn thiện gồm 03 mô đun, người học phải học xong MĐ1 và MĐ2 trước khi học mô đun còn lại.
     - Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Kết quả thực hành được giáo viên hướng dấn đánh giá tại chổ.
      - Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài;
      - Các nội dung lý thuyết liên quan đến các thao tác trên bản vẽ nên phân tích, giải thích, rõ ràng và mang tính thực tế;
      - Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng người học. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học;
      - Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sơ đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây