SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1638/QĐ-GĐ  ngày 22/9/2022      
  của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam
 
Tên nghề : SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN
Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 3 tháng
Đối tượng tuyển sinh: Nam, nữ trong độ tuổi lao động.
Số lượng mô đun, môn học đào tạo: 03
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo  
I/ Mục tiêu đào tạo:
1. Kiến thức:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về vật liệu đan, các phương pháp bảo quản nguyên liệu (mây, tre, giang)
- Mô tả được các bước gia công một sản phẩm đan nan mây, tre, giang.
- Trình bày được công dụng của một số dụng cụ, thiết bị thường sử dụng trong quá trình gia công sản phẩm mây tre đan.
2. Kỹ năng:
- Xử lý được nguyên liệu mây, tre, giang trước khi đưa vào gia công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Gia công được nan: sợi mây, nan tre, nan giang bằng phương pháp thủ công đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu.
- Mô tả được các phương pháp: Đan, xâu, xuyên và kết ghép.
- Đan được sản phẩm như: mẹc, teo, giỏ, sàlec... theo đúng yêu cầu về kích thước, nguyên liệu.
3. Thái độ:
- Hình thành và rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động và tác phong sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
- Rèn luyện tính cẩn thận tỷ mỷ, chính xác, gọn gàng.
- Tổ chức nơi làm việc khoa học, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm về an toàn lao động trong quá trình làm việc.
          II/ Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối  thiểu
- Thời gian đào tạo: 02 tháng
- Thời gian học tập: 09 tuần
          - Thời gian học các môn học/môn học đào tạo nghề: 219 giờ
+ Thời gian học lý thuyết          : 19 giờ          
+ Thời gian học thực hành        : 184 giờ
                   + Kiểm tra                                : 16 giờ
III/ Danh mục các môđun/môn học đào tạo nghề, thời gian và phân bổ thời gian; đề cương chi tiết chương trình môn học/môn học.
1/ Danh mục các môđun/môn học đào tạo:
Mã môn học/môn học Tên Môn học/ môn học Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
  Kiểm tra đầu khóa học 01     01
MH1 Nguyên liệu và sản phẩm 32 06 23 03
MH2 Gia công sản phẩm nan giang 128 09 113 06
MH3 Gia công sản phẩm nan song mây 58 04 48 06
Tổng cộng 219 19 184 16
IV. Hướng dẫn thực hiện chương trình:
Thực hiện theo Quy định về đào tạo nghề dưới 3 tháng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Tất cả các môn học khi kết thúc đều được kiểm tra đánh giá kết quả, theo dõi mục tiêu của môn học.
          - Hình thức: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành
          - Thời gian kiểm tra:       + Lý thuyết: Không quá 45 phút
                                                 + Thực hành: Không quá 03 giờ
V. Phương pháp và nội dung đánh giá:
- Kiểm tra định kỳ: bài kiểm tra kỹ năng thực hành sản phẩm, thời gian từ 01 đến 02 giờ theo thang điểm 10.
- Kiểm tra kết thúc môn học: kiểm tra kỹ năng nghề thời gian không quá 03 giờ, đánh giá kết quả Đạt hoặc Không đạt.
Nếu kết quả kiểm tra kết thúc môn học của học viên Không đạt, giáo viên tiến hành cho kiểm tra lại nhưng không quá 3 lần (nếu cả 3 lần đều không đạt học viên phải học lại môn học đó).
VI. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Phương pháp giảng dạy:
          + Thuyết trình, giảng giải.
          + Nêu vấn đề, giao bài tập nhóm thực hành.
+ Trong quá trình giảng dạy, giao bài tập nhóm, thảo luận... giáo viên cần lưu ý riêng cho từng đối tượng người học.
          - Đối với giáo viên:
          + Có chương trình môn học.
          + Chuẩn bị tốt các sản phẩm, tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học.
          - Đối với người học:
+ Người học: không quá 35 người học/01 lớp.
+ Hoàn thành các bài tập.
 
GIÁM ĐỐC
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây