KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN DƯỚI 3 THÁNG
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1687/QĐ-DNTN ngày 30/3/2023 của
 Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam
 
I. Tên chương trình đào tạo: KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG
II. Mục tiêu chương trình đào tạo:
1. Về kiến thức:
- Hiểu khái quát về pha chế đồ uống và mối quan hệ với các bộ phận khác;
- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ sử dụng tại bộ phận pha chế đồ uống;
- Phân loại và mô tả được các loại đồ uống không cồn; đặc điểm, tính chất và nguyên tắc pha chế và phục vụ;
- Phân loại và mô tả được các loại đồ uống có cồn; đặc điểm, tính chất, nguyên liệu, phương pháp sản xuất, nguyên tắc pha chế và phục vụ;
2. Về kỹ năng:
- Sắp xếp, trưng bày được đồ uống và các nguyên vật liệu pha chế;
- Pha chế và phục vụ các loại đồ uống không cồn, có cồn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật;
- Phân loại, nhận biết được các loại rượu thông qua nhãn mác, màu sắc và mùi vị;
- Thực hiện quy trình pha chế và phục vụ đồ uống cho khách theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn;
- Thực hiện được quy trình làm vệ sinh, bảo dưỡng các loại trang thiết bị, dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Sử dụng các loại nguyên liệu pha chế một cách hợp lý và tiết kiệm;
- Đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu;
3. Về thái độ:
- Tác phong chuyên nghiệp, thái độ hành vi cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ;
- Có khả năng độc lập thực hiện các công việc trong phạm vi kiến thức được đào tạo và phạm vi trách nhiệm được quy định;
III. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác và yêu cầu năng lực thực hiện nghề của người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo:
1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề:
Mã    MH/MĐ Tên môn học, môn học Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
  Kiểm tra đầu khóa học 01     01
MH01 Khái quát về pha chế đồ uống. 40 26 12 02
MH02 Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại trà, trà sữa, cà phê, soda. 121 18 97 06
MH03 Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại nước giải khát, nước sinh tố từ trái cây 131 23 102 06
Tổng cộng 293 67 211 15
2. Yêu cầu năng lực thực hiện nghề của người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo:
- Áp dụng thành thạo các kiến thức, hiểu biết và kỹ năng pha chế đồ uống đã được học tập vào môi trường nghề nghiệp thực tế.
          - Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo: Chứng chỉ đào tạo theo mẫu định dạng quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số: 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 16/12/2018 của Bộ LĐ-TB&XH V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.
IV. Thời gian đào tạo
1. Tổng thời gian thực hiện: 2.5 tháng
2. Thời gian cho các hoạt động:
2.1. Lý thuyết: 67 giờ
2.2. Thực hành, thực tập: 211 giờ
2.3. Kiểm tra: 15 giờ
V. Quy trình đào tạo, điều kiện hoàn thành khóa học
1. Quy trình đào tạo:
Chương trình đào tạo nghề Pha chế đồ uống được tổ chức thực hiện theo Điều 11 Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015của bộ LĐ-TB&XH Quy định về đào tạo thường xuyên.
          2. Điều kiện hoàn thành khóa học:
          Thực hiện theo Quy chế Kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong đào tạo trình độ sơ cấp và công nhận hoàn thành chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-GĐ, ngày 11/3/2016 của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam và Sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 991/QĐ-GĐ, ngày 15/01/2019 và được quy định trong chương trình chi tiết môn học.
          VI. Phương pháp và tháng điểm đánh giá:
Thực hiện theo Quy chế Kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong đào tạo trình độ sơ cấp và công nhận hoàn thành chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-GĐ, ngày 11/3/2016 của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam và Sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 991/QĐ-GĐ, ngày 15/01/2019 và được quy định trong chương trình chi tiết môn học.
 

                                                                            GIÁM ĐỐC
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây