SỬ DỤNG THUỐC THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 997/QĐ-GĐ ngày 07/3/2019 của
Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam)
 
Tên nghề: SỬ DỤNG THUỐC THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI
Trình độ đào tạo: Đào tạo dưới 3 tháng
Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên.
Số lượng môn học: 02 môn học
Chứng chỉ: Chứng chỉ đào tạo
I. Mục tiêu đào tạo:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc sát trùng, tiêu độc trong chăn nuôi;
+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;
+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi;
+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc trị ký sinh trùng;
+ Trình bày được nội dung về nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc tác động đến cơ quan trên cơ thể vật nuôi.
- Kỹ năng: 
+ Thực hiện được việc nhận dạng, ứng dụng, sử dụng và bảo quản thuốc thú y thông dụng trong chăn nuôi;
+ Sử dụng được các phương tiện, thiết bị, dụng cụ, bảo quản, vận chuyển thuốc thú y hiệu quả, an toàn.
- Thái độ:
+ Chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lí, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi.
+ Có ý thức bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Cơ hội việc làm:
Người có chứng chỉ nghề Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi có thể tổ chức chăn nuôi tại hộ gia đình, trại chăn nuôi.
II. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 01 tháng.
- Thời gian học tập: 04 tuần.
- Thời gian thực học : 113 giờ.
- Kiểm tra: 07 giờ
III. Danh mục môn học, thời gian và phân bố thời gian học tập:
 
 
Mã MH/ MĐ
 
 
Tên môn học/mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tng số
Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
  Kiểm tra đầu khóa học 01     01
MH01 Bệnh ở vật nuôi 41 22 16 03
MH02 Thuốc thú y trong chăn nuôi 78 27 48 03
Tổng cộng 120 49 64 07
 
 
IV. Hướng dẫn thực hiện chương trình:
1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học:
 
TT
 
Môn học/mô
đun kiểm tra
 
Hình thức kiểm tra
 
Thời gian kiểm tra
 
1
 
Lý thuyết nghề
 
Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận
 
Không quá 45 phút
 
2
 
Thực hành nghề
 
Bài thực hành kỹ năng nghề
 
Không quá 04 giờ
2. Các chú ý khác:
- Tổ chức giảng dạy các môn học kết hợp lý thuyết và thực hành, có sự bổ trợ của phương tiện và mô hình dạy học.
- Trong quá trình học tổ chức cho học viên tham quan các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y hoặc cơ sở sản xuất thuốc thú y./.
 
GIÁM ĐỐC
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây