HÀN ĐIỆN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1513/QĐ-GĐ Ngày 14/3/2022 của
Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam)
Tên nghề: HÀN ĐIỆN
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyễn sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên;
Số lượng mô đun đào tạo: 03
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp
I. Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện.
+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.
- Kỹ năng:
+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện.
+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn.
+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang
- Thái độ:
+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.
II. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 334 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:
 
Số
TT
 
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ 01 An toàn lao động - bảo hộ lao động 30 17 10 03
MĐ 02 Chế tạo phôi hàn 42 08 28 06
MĐ 03 Hàn điện hồ quang tay 262 35 219 08
Cộng 334 60 257 17
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:
- Phạm vi áp dụng: Chương trình này được sử dụng cho các khóa đào tạo nghề ngắn hạn trình độ sơ cấp bậc 1.
- Phương pháp giảng dạy: Giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được sử dụng cho các bài thực hành kế tiếp. Ghi rõ họ tên vào sản phẩm thực hành của từng người học trong từng bài học, để giáo viên tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.
- Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng mô đun, từng bài.
- Các nội dung lý thuyết liên quan đến các thao tác trên máy nên phân tích, giải thích, thao tác phải dứt khoát, rõ ràng và mang tính thực tế.
- Kết thúc mỗi mô đun người học được tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.
 
tailieu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây